Actualiteiten

Belasting op thuiswerkvergoeding is nog werk in uitvoering

Deels thuiswerken wordt bij veel bedrijven en overheden ook na de coronacrisis de norm. In cao-onderhandelingen of met ondernemingsraden wordt gesproken over wat voor vergoedingen daarbij horen. Maar het is nog niet duidelijk hoeveel belasting erover betaald moet worden en wat er dus onder de streep overblijft.

Vooralsnog kunnen werkgevers tot 1 oktober nog ‘gewoon’ reiskosten onbelast vergoeden, ook al worden de kilometers niet echt gereden. Over de periode daarna heeft het kabinet nog geen besluit genomen. Onder andere om werkgevers de mogelijkheid te geven ‘fiscaal vriendelijk’ een thuiswerkvergoeding te verstrekken, is de zogenoemde werkkostenregeling verruimd.

Sinds het kabinet opriep om massaal thuis te werken in verband met de coronacrisis, is het voor werkgevers toegestaan de vaste reiskostenvergoeding onbelast te blijven uitkeren. Eigenlijk mag dat alleen als de kilometers ook echt gemaakt zijn, maar daar geldt nog een paar maanden een uitzondering op.

Kabinet onderzoekt hoe verder te gaan na de crisis

“Het is goed mogelijk dat we in de toekomst ook meer thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden”, laat een woordvoerder van het ministerie van Financiën weten. “Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.”

Om werknemers een tegemoetkoming te geven voor de kosten die ze maken voor het thuiswerken, kan een beroep gedaan worden op de al bestaande werkkostenregeling. Waar bijvoorbeeld ook bedrijfsuitjes of het kerstpakket onbelast uit vergoed kunnen worden. “De zogenoemde vrije ruimte in die regeling is daarvoor zowel vorig jaar als dit jaar verruimd”, aldus de woordvoerder van Financiën.

Nibud blijft bij 2 euro per dag

Vakbond FNV ziet dat er ook in cao’s steeds meer afspraken worden gemaakt over een thuiswerkvergoeding. Zo is deze week in de cao voor werknemers van uitkeringsinstantie UWV een thuiswerkvergoeding van 43 euro per maand opgenomen. “Inmiddels is bij een derde van de recent afgesloten cao’s een thuiswerkvergoeding opgenomen. En dat vinden we best een mooi aantal, als je beseft dat thuiswerken voor de helft van de sectoren helemaal niet mogelijk is”, zegt een woordvoerder van de bond.

Het instituut voor budgetvoorlichting Nibud kwam vorig jaar met het advies van 2 euro vergoeding per dag voor thuiswerkers. Daarbij kijken ze onder meer naar verbruik van water, gas en stroom, het drinken van koffie en thee, maar ook naar afschrijving op bureaus en stoelen. Ondanks de stijging van de energieprijzen in de tussentijd, houdt het Nibud nog altijd die 2 euro per dag aan, omdat enkele andere kostenposten juist weer zijn gedaald.

Bron: Nu.nl