Actualiteiten

Hoe voldoe ik aan de Arbowetgeving als mijn werknemers thuiswerken? 

Hoe voldoe ik aan de Arbowetgeving als mijn werknemers thuiswerken? 

Er geldt bij thuiswerken een 'verlicht Arbo-regime' omdat er sprake is van plaats onafhankelijke arbeid. Dit houdt in dat de werkgever ontslagen is van bepaalde verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dat laat de verplichting van de werkgever te zorgen…

Lees meer >
Mag ik mijn werknemers controleren bij het thuiswerken?

Mag ik mijn werknemers controleren bij het thuiswerken?

Ja, dat mag echter zijn aan deze controle wel voorwaarden verbonden. Zo moet u uw medewerkers op de hoogte stellen van deze controle en op welke wijze u dat doet. Dit zal opgenomen moeten worden in het thuiswerkbeleid en /…

Lees meer >
Hoe lang is een thuiswerkovereenkomst geldig?

Hoe lang is een thuiswerkovereenkomst geldig?

De duur van de thuiswerkovereenkomst dient vastgesteld te worden in het thuiswerkbeleid. Dit wordt bepaald vanuit de werkgever eventueel in overleg met de OR en / of met de medewerker(s).

Lees meer >
Wanneer kan de de werkgever de toestemming intrekken om thuis te werken?

Wanneer kan de de werkgever de toestemming intrekken om thuis te werken?

Intrekken van de thuiswerktoestemming kan niet zomaar. Op het moment dat het dienstbelang daartoe aanleiding geeft of als er sprake is van gewijzigde omstandigheden (zoals onder meer aanvaarden andere functie, verplaatsing naar andere sector, wijziging betrekkingsomvang, wijziging in functioneren); indien…

Lees meer >
Wat komt er allemaal bij een goed thuiswerkplek beleid kijken?

Wat komt er allemaal bij een goed thuiswerkplek beleid kijken?

Als werkgever is het van belang een thuiswerk beleid vast te stellen. Dit zorgt voor duidelijkheid tussen werkgever en werknemer en zorgt dat voor een ieder de afspraken helder zijn. In het beleid zullen de afspraken en monitoring tussen leidinggevende…

Lees meer >
Kan Thuiswerkplek.nl mij voorzien van een concept beleid?

Kan Thuiswerkplek.nl mij voorzien van een concept beleid?

Bij thuiswerkplek.nl kunt u via info@thuiswerkplek.nl een concept beleid aanvragen.

Lees meer >
Hoe gaat u als werkgever om met tijdelijke arbeidskrachten? Wel of niet voorzien van een thuiswerkplek en wanneer?

Hoe gaat u als werkgever om met tijdelijke arbeidskrachten? Wel of niet voorzien van een thuiswerkplek en wanneer?

Dit is een keuze die u als werkgever moet maken. De volgende factoren zijn hierop van invloed: daadwerkelijk termijn van de arbeidsduur, percentage van tijdelijke arbeidskrachten t.o.v. vaste arbeidskrachten, keuze vrijheid in assortiment, administratieve handeling, beschikbaarheid vanuit de op en…

Lees meer >
Hoe gaat de werkgever om met medewerkers die zelf al een thuiswerkplek hebben?

Hoe gaat de werkgever om met medewerkers die zelf al een thuiswerkplek hebben?

Wanneer de thuiswerkplek aan de Arbowetgeving voldoet, en dit door de werkgever is gecontroleerd (bijv. middels een checklist, een foto of kopie facturen waaruit blijkt dat de producten voldoen aan de Arbo normen) dan voldoet de werkgever aan haar verplichtingen.…

Lees meer >