Hoe wordt er omgegaan met de persoonsgegevens van onze medewerkers?

  • Voor de levering van de thuiswerkplek worden de persoonsgegevens gedeeld voor de afwikkeling van de opdracht. U als opdrachtgever mag verwachten dat aan bepaalde AVG-regels wordt voldaan door middel van een verwerkersovereenkomst. Door het gezamenlijk afsluiten van een verwerkersovereenkomst is de verantwoording vastgelegd van de verwerking van de persoonsgegevens. Thuiswerkplek.nl kan u vrijblijvend voorzien van een concept verwerkersovereenkomst.