Moet ik mijn medewerkers verplicht een bruikleenovereenkomst laten ondertekenen?

  • De werkgever mag de thuiswerkmiddelen ter beschikking stellen in het kader van de Arbowetgeving. Een voorwaarde is dat duidelijk is afgesproken dat de middelen in bruikleen zijn gegeven door de werkgever aan de werknemer. Deze bruikleenovereenkomst moet worden ondertekend door de desbetreffende werknemer. Voor de fiscale afwikkeling en ter inzage aan de belastingdienst is dit van belang. Thuiswerkplek.nl kan u voorzien van een dergelijke concept bruikleenovereenkomst.