Actualiteiten

Social Distancing op de werkvloer gaat vaak goed

Social distancing op de werkvloer gaat vaak goed, namelijk in 87% van de gevallen. De resterende 13% van de gevallen waarin de afstand niet of niet goed wordt nageleefd is in de meeste gevallen in de omgeving van bureauwerkplekken.

Eigen verantwoordelijkheid nemen en blijven communiceren blijken cruciaal om een veilige werkomgeving voor medewerkers te creëren.

Dit zijn de eerste resultaten van analyses van het gebruik van de testopstelling van het 6 Feet Office door Cushman & Wakefield.

6 Feet Office
Het concept 6 Feet Office werd in april van dit jaar gelanceerd als ‘Living Lab’ in het hoofdkantoor van Cushman op de Zuidas in Amsterdam. Door middel van stickers, communicatie, looproutes, extra hygiënemaatregelen werd een veilige 1,5-meter werkomgeving gecreëerd.
Ook werden metingen met bewegingssensoren gedaan om inzichtelijk te maken of het gedrag daadwerkelijk is veranderd en of medewerkers zich aan de voorschriften en protocollen (blijven) houden.

In 87% van de gevallen gaat social distancing goed
Uit de analyse van bewegingssensoren blijkt dat ‘social distancing’ op de werkvloer vaak goed gaat, namelijk in 87% van de gevallen. De knelpunten die ontstaan zijn veelal eenvoudig op te lossen.

De resterende 13% van de gevallen waarin de norm niet of niet goed wordt nageleefd is in de meeste gevallen in de omgeving van bureauwerkplekken.
Eigen verantwoordelijkheid nemen en blijven communiceren blijken cruciaal om een veilige, maar vooral ook aangename werkomgeving voor alle medewerkers te creëren en te behouden.

Metingen met slimme gebouwtechnologie
De gegevens over bezetting en beweging werden verzameld met slimme gebouwtechnologie van Spacewell.

De metingen waarover nu wordt gerapporteerd zijn gedaan in mei, juni en juli 2020, een periode waarin de bezetting op het hoofdkantoor van Cushman & Wakefield geleidelijk werd opgeschaald naar 50% ten opzichte van het gebruik pre-covid-19.

De volgende factoren werden gemeten:

  • drukte op het kantoor;
  • gebruik van afgesloten en open ruimtes en werkplekken;
  • looprichtingen van kantoorgebruikers;
  • respecteren van de social distance-norm;
  • omgevingsfactoren waaronder binnenklimaat, temperatuur en CO2.

Om ervoor te zorgen dat er minder overschrijdingen plaatsvinden van de benodigde anderhalve meter afstand, worden nieuwe factoren in het dashboard toegevoegd en een aantal aangescherpt. Hiermee kan de omgeving rondom de werkplekken worden gecontroleerd en verbeterd. Dit is niet alleen belangrijk voor de komende maanden, maar ook voor de lange termijn als ‘social distancing’ kan worden afgeschaald.

Transformatie van het kantoor

De pandemie heeft volgens Cushman & Wakefield gezorgd voor een versnelling van een minder traditionele manier waarop kantoren worden gebruikt. Meer dan het bieden van een bureaugerelateerde werkplek wordt het kantoor de plek voor samenwerken, creativiteit en elkaar (informeel) ontmoeten.

Bezettingsgraad

Uit een vergelijking van de nu verzamelde data met een bezettingsgraadmeting in juli 2019 blijkt dat de bezettingsgraad van werkplekken bijna verdubbeld is (van 33 naar 62%). Dit is te verklaren door de ingevoerde 6 Feet Office-maatregelen, zoals minder werkplekken en verplichte reservering van werkplekken.

Kwaliteit van de werkplek

Daarnaast krijgt de kwaliteit van de werkplek veel meer aandacht. Naast veiligheid en gezondheid zullen ook andere aspecten, zoals mogelijkheid tot samenwerking, kwaliteit van de apparatuur en de mogelijkheid om geconcentreerd te kunnen werken, worden verbeterd.

Tweede testfase in ‘Living Lab’ van start

Het welzijn van medewerkers en de gezondheid op de werkplek zal voor elke werkgever relevanter worden en blijven.
Op dit moment wordt de tweede fase van het testen in het ‘Living Lab’ aan de Amsterdamse Zuidas opgestart om de opgedane inzichten te vertalen naar kantoorinrichtingen die optimaal aansluiten om organisaties ook op de lange termijn succesvoller te laten werken.

Ga hier naar het gehele artikel!

Bron: Facto