Hoe gaat de werkgever om met medewerkers die zelf al een thuiswerkplek hebben?

  • Wanneer de thuiswerkplek aan de Arbowetgeving voldoet, en dit door de werkgever is gecontroleerd (bijv. middels een checklist, een foto of kopie facturen waaruit blijkt dat de producten voldoen aan de Arbo normen) dan voldoet de werkgever aan haar verplichtingen. Wel kan advies worden gegeven en/of kan een financiële regeling worden getroffen (werkgever kan deze werkplek kopen bijv.) om de werknemer te compenseren in het geval andere werknemers hun thuiswerkplek wel vergoed krijgen. Ook is het belangrijk te inventariseren of de desbetreffende medewerker meer nodig heeft dan zijn of haar eigen thuiswerkplek biedt.