Hoe voldoe ik aan de Arbowetgeving als mijn werknemers thuiswerken? 

Er geldt bij thuiswerken een ‘verlicht Arbo-regime’ omdat er sprake is van plaats onafhankelijke arbeid. Dit houdt in dat de werkgever ontslagen is van bepaalde verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dat laat de verplichting van de werkgever te zorgen voor een veilige en gezonde ergonomische werkplek echter onverlet. De beoordeling daarvan is mede afhankelijk van de duur van het thuiswerken. Het daar waar nodig ter beschikking stellen van beeldschermen, muizen, toetsenborden en stoelen – als werknemers die thuis niet ter beschikking hebben – lijkt in het geval van de huidige situatie dan ook een prima oplossing om te voldoen aan deze Arboregels. Ook hier zijn duidelijke afspraken belang om wensen en mogelijkheden te verkennen.

Door dit verlichte Arboregime zijn enkele Arboverplichtingen niet van toepassing, denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Het aantal toiletten dat beschikbaar moet zijn.
  • Vluchtwegen.

Dit houdt in dat de werkgever ontslagen is van bepaalde verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dat laat de verplichting van de werkgever te zorgen voor een ergonomische werkplek echter onverlet.