Wanneer kan de de werkgever de toestemming intrekken om thuis te werken?

  • Intrekken van de thuiswerktoestemming kan niet zomaar. Op het moment dat het dienstbelang daartoe aanleiding geeft of als er sprake is van gewijzigde omstandigheden (zoals onder meer aanvaarden andere functie, verplaatsing naar andere sector, wijziging betrekkingsomvang, wijziging in functioneren); indien afspraken niet nagekomen worden of als de medewerker dit zelf vraagt. Deze afspraken en afhankelijkheden dienen vooraf vastgelegd te worden in het thuiswerkbeleid  en/of de thuiswerkovereenkomst.