Wat komt er allemaal bij een goed thuiswerkplek beleid kijken?

Als werkgever is het van belang een thuiswerk beleid vast te stellen. Dit zorgt voor duidelijkheid tussen werkgever en werknemer en zorgt dat voor een ieder de afspraken helder zijn. In het beleid zullen de afspraken en monitoring tussen leidinggevende en werknemers vastgesteld worden. Deze afspraken over de invulling van thuiswerken zijn afhankelijk van de situatie en de type werkzaamheden. Vaak worden deze om die reden individueel vastgelegd met als uitgangspunt dat er een flexibele invulling mogelijk is.

  • De werkzaamheden die de thuiswerker verricht in de vorm van resultaatafspraken;
  • Op welke dagen/uren er gewerkt wordt en dit dient genoteerd te worden in de agenda;
  • Afspraken over de bezetting vastleggen van het hele team voor thuis als op kantoor;
  • Samen bepalen hoe er contact wordt onderhouden met leidinggevende en collega’s;
  • Vaststellen hoe de bedrijfsinformatie beschermd wordt;
  • De looptijd van de afspraken en het evaluatie moment vaststellen.

Bovenstaande punten zijn maar enkele suggesties van de velen afspraken die vastgelegd kunnen worden.