Referenties

Zaalstoelen Nationaal Sportcentrum Papendal

Het Nationaal sportcentrum Papendal was toe aan vervanging van 1500 zaalstoelen. De zaalstoelen van Papendal worden zeer intensief gebruikt voor congressen. Concreet betekent dit dat de stoelen per dag soms 5 maal op- en afgestapeld worden.

Gelet op hun specifieke gebruik hebben we een aantal stoelen geselecteerd die aan het programma van eisen voldeden. Na het testen van de diverse stoelen van ons en diverse andere leveranciers,
was Papendal niet geheel tevreden over de prestaties van de aangeboden stoelen.

In de markt kenden wij geen enkele stoel die de eigenschappen had, welke Papendal als eis stelde. We besloten toen om een stoel op maat te laten maken. Het programma van eisen werd aangescherpt en er werd een proefmodel vervaardigd, welke na uitvoerig testen is gekozen als zaalstoel voor Papendal.

Sky box Hotel Papendal
Volgende referentie