Referenties

Inrichting woonunits Pluyryn Jan Pieter Heije

Pluryn Jan Pieter Heije is een orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen in de leeftijd van 6-16 jaar. Deze jongeren hebben vaak een geschiedenis in de hulpverlening.

De vragen zijn van dien aard dat andere vormen van residentiële hulpverlening niet toereikend zijn gebleken. Naast een opvoedingsklimaat wordt een intensieve vorm van behandeling geboden, gericht op de specifieke hulpvraag van de jongeren.

AtmR heeft gezorgd voor de inrichting van de 6 nieuwe woonunits voor 84 LVG jongeren in Oosterbeek. De jongeren zijn in 12 groepen onderverdeeld, welke zijn gekozen op basis van problematiek en ontwikkelingsfase. De jongeren welke hier komen te wonen hebben zware gedragsproblemen wat het uiterste van de inrichting vraagt.